เรื่องย่อ : Private Dishes in Red Mansions จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนรักอาหารหนุ่มสาวที่พบกับความยากลำบากมากมาย อุปสรรคต่างๆที่ต้องพบต้องเจอต้องแก้ปัญหาที่ต้องฝ่าฝันไปในกระบวนการเจาะลึกครัวบ้านแดง และในที่สุดก็เอาชนะความยากลำบากทั้งหมดเพื่อเติบโตจากที่นี่ได้